Kapliczki

Kaplica Dojazdowa w Borówkach
Kaplica Dojazdowa w Borówkach
Gmina: Chmielnik
Miejscowość: Borówki
Kaplica dojazdowa w Borówkach należy do parafii w Borku Starym i kościoła p. w. Św. Piotra i Pawła. Budowlę wzniesiono w 1984 r. Obiekt młodziutki malowniczo położony przy d ...
Kapliczka z Figurą Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia w Hermanowej
Gmina: Tyczyn
Miejscowość: Hermanowa
Kapliczka z figurą MB Niepokalanego Poczęcia należy do zespołu hermanowskiej rządcówki. Datowana jest na drugą połowę XIX w. Obecnie kapliczka jest poniszczona. Obiekt wp ...
Kapliczka z Figurką Matki Bożej Niepokalanej w Zabratówce
Kapliczka z Figurką Matki Bożej Niepokalanej w Zabratówce
Gmina: Chmielnik
Miejscowość: Zabratówka
Kapliczka usytuowana jest na niewielkim wzniesieniu przy drodze prowadzacej do Dynowa na działce nr 1274 przy domu będącym własnością Państwa Danuty i Zdzisława Kmiotek. Jej r ...
Kaplica Mszalna w Piątkowej
Kaplica Mszalna w Piątkowej
Gmina: Błażowa
Miejscowość: Piątkowa
Znajduje się przy drodze głównej w centrum wsi. Murowana, otynkowana z ołtarzem w środku. Pochodzi z XIX w. Obok kaplicy na lipie umieszczono malutki dzwoneczek mający naśladow ...
Kaplica Wotywna Najświętszego Serca Pana Jezusa
Kaplica Wotywna Najświętszego Serca Pana Jezusa
Gmina: Błażowa
Miejscowość: Błażowa
Neogotycka kaplica mszalna z barokowym tabernakulum w środku z XVII w. pochodzi z 1904 r. Usytuowana jest na terenie dawnego cmentarza grzebalnego jako wotum wybudowania kościoła p ...
Kaplica Jędrzejowiczów
Kaplica Jędrzejowiczów
Gmina: Hyżne
Miejscowość: Hyżne
Usytuowana jest na starym hyżneńskim cmentarzu wpisanym do Rejestru Zabytków jako część zespołu kościelnego w Hyżnem wśród starych i poniszczonych mogił oraz tutejszego st ...
Kaplica Pielgrzyma w Hyżnem
Kaplica Pielgrzyma w Hyżnem
Gmina: Hyżne
Miejscowość: Hyżne
Do wybudowania Kaplicy Pielgrzyma w Hyżnem w 1934 r. przyczyniło się pielgrzymowanie wielu wiernych do sanktuarium - dlatego też postanowiono wznieść obiekt tego typu w pobliżu ...
Kaplica Matki Bożej Bolesnej w Borku Starym
Kaplica Matki Bożej Bolesnej w Borku Starym
Gmina: Tyczyn
Miejscowość: Borek Stary
W najwyższym punkcie Borkowskiego wzgórza upodobanym przez Matkę Boską widnieje kaplica Matki Bożej Bolesnej będąca częścią zespołu klasztornego w Borku Starym. Powstała w ...
Kaplica Ukrzyżowanego Chrystusa w Borku Starym
Kaplica Ukrzyżowanego Chrystusa w Borku Starym
Gmina: Tyczyn
Miejscowość: Borek Stary
Została wzniesiona z czerwonej cegły przed frontem kościoła w 1981 r. W otwartej budowli umieszczono wykonany w 1867 r. 3 - metrowy krucyfiks. Stojąc u nóg Ukrzyżowanego Chryst ...
Kaplica Św. Anny z cmentarzem Dominkanów w Borku Starym
Kaplica Św. Anny z cmentarzem Dominkanów w Borku Starym
Gmina: Tyczyn
Miejscowość: Borek Stary
Wyżej sanktuarium na wzniesieniu znajduje się kaplica Św. Anny z 1779 r. wzniesiona przez muratora Kazimierza Szaleńskiego będaca ściśle związana z całym zespołem klasztorny ...
Przyklasztorne Kapliczki w Borku Starym
Przyklasztorne Kapliczki w Borku Starym
Gmina: Tyczyn
Miejscowość: Borek Stary
Są to kapliczki z gracją uwieńczające miejsce Borkowskiego sanktuarium na tutejszym wzgórzu. Najstarsze z nich tworzą szlak Drogi Krzyżowej. Między kaplicą Matki Bożej Boles ...
Kapliczka p. w. Św. Floriana w Zabratówce
Kapliczka p. w. Św. Floriana w Zabratówce
Gmina: Chmielnik
Miejscowość: Zabratówka
Kapliczka usytuowana jest w środkowej części wsi niedaleko skrzyżowania drogi łańcuckiej z drogą na Chmielnik. Stanowi figurę Świętego Floriana - patrona strażaków.
Polecamy
Zapraszamy na stok narciarski Ostra Góra w Dylągówce
www.ostragora.pl