Wzgórze Marii Magdaleny

Wzgórze Marii Magdaleny
Gmina: Chmielnik
Adres: 36 - 016 Chmielnik

Część pasma Marii Magdaleny ciągnie się przez chmielnicki obszar, pozostała część jest poza granicami Doliny Strugu, warto jednak o nim wspomnieć, ze względu na widoki jakie się z Magdalenki, (bo tak potocznie nazywane jest wzgórze)  rozpościerają - krajobrazy urocze i zachwycające. Wzniesienie w najwyższym punkcie ma 394 m n.p.m. Charakterystyczna  dla tej okolicy jest Kozia Góra (368 m n.p.m.) wznosząca się nad Chmielnikiem. Teren doskonały na spacery, wypady rowerowe czy pikniki na łonie natury.

Magdalenka znana jest z usytuowanego tutaj kościółka p. w. Marii Magdaleny należącego do parafii Malawa - co prawda to już teren pozachmielnicki jednak będąc tu warto zrobić kroczka dalej przekraczając rejon Doliny Strugu i zobaczyć odbudowaną w połowie XIX w. małą świątynię. Pierwsze wzmianki o tutejszym drewnianym kościółku pochodzą z XVII w. Domniema się, że jeszcze w 1627 r. stał tu drewniany kościółek, z czego można wnioskować że przetrwał najazd Tatarski z 1624 r. Potem budowla decyzją Biskupa Przemyskiego została przeniosana do Krasnego, gdzie służyła wiernym do 1741r.

Następnie książę Jerzy Lubomirski wznósł nową renesansową kaplicę p.w. Św. Marii Magdaleny. Z czasem jednak została ona opuszczona, ulgła zniszczeniu - odbudowano ją dopiero w 1847r. i tak trwa do dziś.

Odpust przypada 22 lipca.

Polecamy
Zapraszamy na stok narciarski Ostra Góra w Dylągówce
www.ostragora.pl