Staromiejski Układ Urbanistyczny Tyczyna

Staromiejski Układ Urbanistyczny Tyczyna
Gmina: Tyczyn
Adres: 35-330 Tyczyn
Tyczyn Rynek

Plac tyczyński zwartej zabudowy z 1368 r. wokół prostokątnego rynku i wychodzących z niego ulic: Grunwaldzkiej, Kilińskiego, Mickiewicza, Kopernika, Podwale, Targowej i Kościuszki składa się na zabytkowy układ urbanistyczny. Środek rynku wypełnia zieleniec tworząc przyjemne miejsce zarówno odwiedzin jak i załatwiania spraw, bo trzeba dodać, że to centralne miejsce dla mieszkańców Tyczyna tętniące codziennością. Na układ ten składają się w szczególności:

- kamienica Rynek 23

- kamienica Rynek 24

- kamienica Rynek 4

- budynek Urzędu Gminy i Miasta Tyczyn.

Do układu urbanistycznego zaliczamy również tyły ulicy Mickiewicza, zachodnią pierzeje rynku oraz zespół kościelny i cmentarz.

Teren pradawnego miasta chroniony jest jako układ urbanistyczny wpisem do Rejestru Zabytków dn. 3 listopada 1970 r. nr A - 387.

Polecamy
Zapraszamy na stok narciarski Ostra Góra w Dylągówce
www.ostragora.pl