Gmina Tyczyn

Gmina Tyczyn to obszar miejsko - wiejski o powierzchni 59,02 km2.

Tworzy ją 4 sołectwa: Borek Stary, Hermanowa, Kielnarowa, Matysówka i miasto Tyczyn.

Sąsiaduje z Rzeszowem i liczy sobie ok 11 342 mieszkańców.

Siedzibą Urzędu Gminy, Rady Miejskiej i Burmistrza jest Tyczyn, dokładny adres: Rynek 18, 36 - 020 Tyczyn.

Zapraszam do odwiedzin oficjalnej strony Gminy Tyczyn: www.tyczyn.pl

Polecamy
Zapraszamy na stok narciarski Ostra Góra w Dylągówce
www.ostragora.pl